Äppelmust o Trädbeskärning

Äppelmust o Trädbeskärning

Årets äppelskörd är fantastiskt bra. Nästa år ger samma äppelträd en obetydlig skörd! För att året efter ge stor mängd äpplen o.s.v..  Känner Du igen denna återkommande variation av ”för mycke och för lite” så läs nedanstående

Anlagen till nästa års blommor bildas nu på hösten. Är trädet överbelastat med frukter o blad (som i år) saknas tillräckligt med ljus/energi för bildande av starka blomanlag till nästa år. År 2019 ger lite frukter men istället mkt ljus och bra förutsättningar för starka blommor till år 2020.  Så här fortsätter … Detta är den ojämförligt största orsaken till säsongsvariationen.

Orsak till årsvariation som ofta åberopas är nattfrost i blomningen. Men frosten tar ytterst sällan mer än en mindre del av de då fullt utslagna blommorna. Annan orsak till mindre äppelskörd är brist på pollinerare. För 2019 ser vi en stor brist  på humlor o bin då denna varma sommar tyvärr inneburit stor brist på blommande växter under hösten och därmed liten möjlighet för insekterna att samla nektar/energi för sin övervintring.

Ta nu tillfälle att höstbeskära träden. Det är enkelt att skapa en balans i fruktträden gm höstbeskärning 2018. Klipp bort vattskotten i maj/juni 2019. År 2019 ger ingen större skörd, som beskrevs ovan. Fortsätt med höstbeskärning 2019 alt vår-/vinterbeskärning 2020. Fortsätter du med beskärning 1 ggn/år har du ett fruktträd som både blommar vackert och ger en jämn skörd kommande år.

Önskar Du hjälp med beskärning hjälper vi dig gärna gm vår trädgårdsutbildade personal ”Tree Ladies” (Hanna, Karolina o Laura). Kontakta Ulf för mer info ulf@skoltradgarden.se eller 0707410184. När vi beskär åt dig kostar vi 550 kr/h exkl moms och med Rutavdrag blir det halva kostnaden. Ett mindre träd kan beräknas till en kostnad om 800 alt 400 kr.

 

Har du mkt äpplen kan du musta dem i 3 liters bag in box hos musteriet i Trädgårn – kontakta/boka www.appelblomman.se

Inga kommentarer

Skriv en kommentar