Äppelmust Provsmakning 20-21 aug

Äppelmust Provsmakning 20-21 aug

Äppelmusteriet är i gång för säsongen. Vi har mustat några spännande tidiga äppelsorter för vilka vi önskar Ditt omdöme. Lörd-Sönd 10-16.

Vill Du musta egna äpplen denna vecka går det bra Fre-Lörd – bokning appelblomman.se

Inga kommentarer

Skriv en kommentar