Trädbeskärning

Trädbeskärning

Kanske behöver Ditt fruktträd beskäras?

Beskar du förra våren eller tidigare så behövs det nu borttagning av nya eller äldre vattskott.

Vi tar nu emot bokningar för beskärning i febr-april 2021. Höstbeskärning period aug-nov 2021 är ännu ej bokningsbar. Önskar Du hjälp av oss kontakta Ulf, skoltradgarden@gmail.com eller på tel 0707410184.

Lite info

  1. Vad kostar det? Det är mycket olika arbetsomfattning från träd till träd. Ex.v. ett regelbundet skött äppelträd kostar ofta kring 600 kr efter RUT-avdrag. Vi debiterar 600 kr/h + moms o restid
  2. Kompetens? Ulf är uppvuxen i en fruktträdsodling med 300 träd. Karolina är utbildad i trädbeskärning genom sin trädgårdsutbildning. Övriga som kan delta i arbetet är praktikanter från trädgårdmästarutbildning
  3. Klippet, grenar mm? Vi brukar samla ihop det i högar för att underlätta för dig att ta hand om grenar/kvistar
  4. Utrustning? Vi använder de modernaste batterisekatörer. Det betyder att vi klipper snabbare än med manuell sekatör. Vi har med oss stegar och utrustning som behövs
  5. Betalning? Vi fakturerar Dig arbetet och vill du använda dig av RUT så ombesörjer vi redovisningen till Skatteverket
  6. Nöjda kunder? Vi får återkommande kunder och har inte erhållit någon reklamation för arbetets kvalitet, bemötande eller …

Välkommen att boka beskärning i perioden februari-april 2021.

Hälsningar/ Ulf o Karolina/Trädgårn Södertälje

Inga kommentarer

Skriv en kommentar