Trädgårns Stipendium

Trädgårns Stipendium

Sista ansökningsdag Tisd 15 mars!

Utlyser 2 st STIPENDIER a 10.000 kr

Sökande är

  • Studerande vid trädgårds- eller mathantverksutbildning inom högskola eller gymnasium
  • Person med erfarenhet och engagemang inom ekologisk odling eller mathantverk

Beviljat stipendiebeloppet om 10.000 kr, får användas fritt av sökande i samband med praktik eller projektarbete som företrädesvis sker inom Trädgårn-Södertälje:s verksamhetsområde.

Stipendiets syfte är att stimulera person att utveckla sitt intresse och kompetens inom ekologisk trädgårdsodling och mathantverk

Ansökan, senast 15 mars 2022, ställs till Trädgårn i Mellansverige, Linavägen 50, 15157 Södertälje, tradgarn1997@gmail.com . Information www.tradgarn-sodertalje.se och 0707410184

I ansökan anger du din CV, utbildning, erfarenheter och ditt syfte med stipendiets användning.

Stipendierna finansieras genom gåva från fam Engström som odlat grönsaker i Mälardalen sedan 1853

Inga kommentarer

Skriv en kommentar