november 2020

Trädbeskärning

Kanske behöver Ditt fruktträd beskäras? Beskar du förra våren eller tidigare så behövs det nu borttagning av nya eller äldre vattskott. Vi tar nu emot bokningar för beskärning i febr-april 2021. Höstbeskärning period aug-nov 2021 är ännu ej bokningsbar. Önskar Du hjälp av oss kontakta Ulf,...