Tomat kan smaka gott

Tomat kan smaka gott

Förra helgen hade Trädgårn smaktest av olika tomatsorter. Deltagarna fick i ”blindtest” bedöma 7 olika tomater utifrån karaktär/smak, sötma, syrlighet etc. Några tomatsorter kom från Holland och övriga har odlats av Trädgårn. Vi har genom de senaste 20 åren i provodling testat ett 40-tal olika tomater och de som varit goda och kunnat odlas med hyggligt resultat har blivit huvudsort i vår odling. I år hade vi 4 nya sorter i provodling. Totalt producerar vi mer än 10 ton tomat till utvalda restauranger, butiker o grossister i S-holmsområdet.

I årets smaktest bedömdes de godaste tomaterna vara Flavance och Ana May. Båda är Lykopenrika. Trädgårn har redan Flavance som huvudsort och kommer nästa år att satsa även på AnaMay.

Inga kommentarer

Skriv en kommentar