Trädbeskärning

Trädbeskärning

Trädbeskärning

Det blev stor äppelskörd 2018 och med största sannolikhet en mycket mindre skörd 2019 för att år 2020 bli storskörd osv. Beskär Du äppelträden varje år får Du istället en jämn skörd varje år och vackra blommande fruktträd!

Om Du inte beskar Dina fruktträd under hösten 2018 – läs vidare.                      1. Beskär nu i mars/april. Kolla väderprognos så att det inte blir minusgrader 1-2 nätter efter beskärning.

2. Läs på hur du ska gå tillväga. Eller anlita oss Trädgårns ”Three ladies”. Vi beskär mars/april och sept-nov. Du bokar tid med Ulf Engström 0707410184. Ett normalträd kostar c:a 800 kr (med RUT-avdrag blir det 400 kr).

3. Efter en vårbeskärning bildas det många s.k. vattskott därför att rottrycket är större än trädkronan. På sommaren klipper Du bort c:a 70% av vattskotten.

4. På hösten (aug/sept) bildas blomanlagen vilka gynnas av värme o tillgång på ljus i ett beskuret äppelträd = trädet orkar bära frukterna.

Gör Du så här kan du få lagom skörd varje år och slipper extrema skördar där träden nästan bryts av och efterföljande år med äppelkart som faller till marken.

Det finns alltid ett orosmoment i att frostnätter i maj/juni kan skada blommorna. Okunniga s.k. rådgivare brukar alltid skylla på frosten vid år med dålig skörd. Men vår erfarenhet i Mälardalen är att orsaken som regel är bristande beskärning av äppelträden.

Lycka till. Vi hjälper dig gärna! /Ulf Engström

Inga kommentarer

Skriv en kommentar