Trädbeskärning

Trädbeskärning

Nu är det en bra tid att beskära dvs innan vintervilan. Genom en årlig beskärning får Du också en lagom äppelskörd varje år! Vi i Trädgårn-Södertälje beskär aug-nov resp febr-april. Vår personal är yrkesutbildad inom beskärning av fruktträd.

Three Ladies
  • Prisindikation beskärning av 1 äppelträd är c:a 850 kr (varierar beroende på storlek/omfattning) = efter RUTavdrag c:a 425 kr/träd
  • Vi timdebiterar med 580 kr/tim = efter RUT-avdrag 290 kr/tim (inkl moms)
  • Bokning/förfrågan gör Du till skoltradgarden@gmail.com eller till Ulf 0707410184
  • Trädgårns personal har yrkesutbildning inom trädgård och beskärning

PS. Boka tidigt för att vi ska hinna med Dina träd. DS

Inga kommentarer

Skriv en kommentar